Helsingborg, Fågelsångsgatan

Helsingborg, Fågelsångsgatan 16 & 19

Fastighetsinformation:
Fågelsångsgatan 16 & 19
Helsingborgs kommun

Total Area
800 kvm

Uthyrd Area
800 kvm

Byggår
Sent 1800-tal, 1884

Renoveringsår
2015

Kontakt
040 – 608 82 00

Ett flerbostadshus bestående av 11 lägenheter varav fler kan skapas i fastigheten.

Fastigheten skall renoveras och förädlas.

PROJEKTBERÄKNING

Anskaffningsvärde 15,70 MSEK
Värdering 16,50 MSEK
Övervärde 0,80 MSEK
Utvecklingskostnad 1 MSEK
Värde efter förädling 21 MSEK
Ägande 100 %
Beräknad vinst 4,30 MSEK
Beräknad exit 2016-10-01

Helsingborg, Fågelsångsgatan 16 & 19