Malmö Helmer 4, Stjärnplan 3

Malmö Helmer 4

Fastighetsinformation:
Malmö Helmer 4
Malmö kommun

Tomtareal
1 093 kvm

Uthyrningsbar Area
274 kvm

Uthyrd Area
274 kvm

Byggår
Ca 1920

Kontakt
040 – 608 82 00

Hyreshusenhet som inrymmer kontorslokaler samt även SIG Invest ABs (publ) huvudkontor.

Fastigheten har ett mycket attraktivt och exponerat läge utmed livligt trafikerad lokal matarled – Linnégatan-Erikslustvägen. Omgivningen utgörs huvudsakligen av småhusenheter samt fåtal kontoriserade villor.

Fastigheten är centralt belägen vid Stjärnplan mellan Fridhem och Limhamn i västra Malmö. Gatuadressen är Stjärnplan 3.

Malmö Helmer 4