Rågsved, Vallhunden

Trobeck, Vittsjö

Fastighetsinformation:
Vallhunden
Rågsved

Bostäder
147 st

Garage
45 platser, varav 5 bilpool

P-tal
0,3

P-tal inkl bilpool
0,5

Total BOA:
9163 kvm

Total BTA:
11781 kvm

Kontakt
040 – 608 82 00

Vallhunden

Kv Vallhunden