Stockholm, Mjölkboden 4

Trobeck, Vittsjö

Projektutveckling av nybyggnation i Stockholms Stad.

Fastighetsinformation:
Mjölkboden 4:
Stockholm

Tomt:
ca 4 000 kvm

Möjlig BTA:
7 300 kvm

Kontakt
040 – 608 82 00