Stockholm, Strykmåttet 4

Fastighetsinformation:
Cirkelvägen 12-24
Stockholms kommun

Boyta
2 866 kvm

Lokalyta
248 kvm

Uthyrbar Area
3 114 kvm

Byggår
1947

Renoveringsår
2015

Kontakt
040 – 608 82 00

Ett flerbostadshus bestående av 42 lägenheter varav fler kan skapas i fastigheten. Fastigheten skall renoveras och förädlas.

PROJEKTBERÄKNING

Anskaffningsvärde 60 MSEK
Värdering 64 MSEK
Övervärde 4 MSEK
Utvecklingskostnad 10-13 MSEK
Värde efter förädling 90 MSEK
Ägande 54 %
Beräknad vinst 15-16 MSEK
Beräknad exit 2017- 01-15

 

Stockholm, Strykmåttet