SIG INVEST AB är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som erbjuder funktionella lösningar i komplexa situationer. Bolaget adderar värden till underpresterande och undervärderade fastigheter.

Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets strategi är att skapa tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Fjäril

Malmö Helmer 4

 

Malmö Helmer 4
Malmö Helmer 4
Malmö kommun

Disponentvillan, Arlöv

Disponentvillan, Arlöv
BURLÖV ARLÖV 21:181
Malmö kommun

Lund, Veberöd

Lund, Veberöd
Nybygnation
Lunds kommun

Stockholm, Strykmåttet

Stockholm, Strykmåttet
Renovering
Stockholms kommun

Helsingborg, Fågelgatan

Helsingborg, Fågelsångsgatan
Fågelsångsgatan 16 & 19
Helsingborgs kommun

Stockholm, Bandhagen

Stockholm, Bandhagen
Bjursätragatan 52
Stockholms kommun

Stenbäcken, Vimmerby

Stenbäcken, Vimmerby
Blåklockan 13, Gullvivan 5 & Syrenen 2
Vimmerby Kommun

Strandhagen, Vimmerby

Strandhagen, Vimmerby
Blåklockan 13, Gullvivan 5 & Syrenen 2
Vimmerby Kommun

Kärrstorp, Eslöv

Kärrstorp, Eslöv
Kärrstorp 2:1
Eslövs kommun

Trobeck, Vittsjö

Trobeck, Vittsjö
Vittsjö 3:422
Hässleholm kommun

HUR VI ARBETAR

SIG Invest förvärvar underpresterande tillgångar såsom mark, bostäder och kommersiella projekt. Bolaget fokuserar specifika strategiska initiativ där vår expertis är djup och långtgående och vår förmåga att addera värde är betydande. Vi söker partners och affärsmöjligheter för att utnyttja kapital och kompetens på fastighetsmarknaden.

SIG Invest planerar förvärv i storleksordningen 1 miljard kronor under de kommande fyra åren. Vi erbjuder en kombination av strategisk vision, kapital, erfarenhet av internationella fastighetsaffärer och partners som har mångårig erfarenhet av fastighetsaffärer.

Hur vi arbetar

”SIG Invest skapar tillväxt och stabil lönsamhet
genom utveckling, förädling och
proaktiv förvaltning.”

Beställ Broschyr

 

sig-logo-vimeo

 

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN

Svenska investeringsgruppen är huvudägare av SIG INVEST AB och grundades 2007 och har sedan dess arbetat för att identifiera de främsta fastighetsinvesteringarna på marknaden och göra dessa tillgängliga för en bredare publik genom onoterade aktiebolag.

SIG INVEST AB springer från Svenska Investeringsgruppen och är nästa steg i att utveckla ett publikt fastighetsbolag med stort fokus på entreprenörsdrivna affärer och fastighetsutveckling med internationella förtecken.

STYRELSE OCH LEDNING

Dan Astrén

Dan Astrén

VD & STYRELSELEDAMOT I SIG INVEST AB

Grundare av Svenska Investeringsgruppen AB

Dan är en nyskapande entreprenör i fastighetsbranschen sedan 2002 då han började investera i hyresfastigheter. 2007 grundade han Svenska Investeringsgruppen AB med ambitionen att erbjuda investeringar i fastigheter. Dan har under stora delar av sitt affärsverksamma liv arbetat med internationella fastighetsaffärer främst i USA men även i andra delar av världen.

Tomas Magnusson

Tomas Magnusson

STYRELSELEDAMOT I SIG INVEST AB

Grundare & ägare av FBM Sverige AB, samt medgrundare och delägare i DET Fastigheter AB

Efter en mångårig fastighetsmäklarkarriär har Tomas under de senaste åren grundat och drivit två framgångsrika fastighetsbolag med inriktning på fastighetsförädling och fastighetsutveckling. Han har en bred erfarenhet av bygg- och fastighetsmarknaden i såväl Sverige som i Europa.

Tomas Sträng

Tomas Sträng

STYRELSELEDAMOT I SIG INVEST AB

Skattejurist med inriktning på företagsbeskattning och skattefrågor i samband transaktioner, bl.a. gällande fastigheter. Tomas är ekonom och jurist som har arbetat som skatterådgivare sedan år 2007. Han har även erfarenhet från att arbeta vid domstol och inom försäkringsbranschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBETA MED OSS

SIG INVEST har möjlighet att göra affärer i spannet 25 – 200 miljoner kronor. Vårt team specialiserar sig på förvärv och förvaltning av komplexa och på olika vis problematiska projekt. Eftersom vi har ett erfaret team inom vår organisation kan vi ofta agera och hitta lösningar snabbt och effektivt.

Kontakta oss

13 + 15 =

VI KAN

 • Göra vår analys snabbt
 • Erbjuda nuvarande ägare snabbt avslut
 • Hitta realistiska lösningar med stor expertis

VI LETAR EFTER

 • Ägare med finansieringsproblem eller andra utmaningar
  och därmed behov av extra kapitaltillskott.
 • Byggare och utvecklare med ännu osåld eller endast delvis
  såld nybyggnation.
 • Banker som har problematiska, icke vinstgivande egendom,
  inklusive nybyggnation eller från ägare som redan har gått i
  konkurs.
 • Projekt som redan har satts i konkurs.